| DruYoga.com

 

Christiane Saar
Dru Yoga and / or Meditation teacher in Bethesda Gwynedd United Kingdom

I believe health and vitality is a power that belongs to all of us. By moving, breathing and thinking in an aligned way every one of us can re-discover that which is our birth right: A beautiful life.

That’s why I teach yoga.

Just try it out- Thursdays 6.15-7.45 pm at Snowdonia Mountain Lodge (LL57 3LX). First class is FREE. Everyone welcome.
Please wear comfortable clothing. Free teas and refreshments inclusive, and plenty of mats and blankets/cushions available for you to use.

"Christiane's classes have made such a big difference to my health, my back and state of mind. I left with a great big warm glow that lasted until the next day. I would recommend it to anyone."
-Thomas

Dwi’n credu bod iechyd ac egni yn nerth sy’n eiddo i bob un ohonom. Trwy symud, anadlu a meddwl mewn dull cytbwys, gall pob un ohonom ail-ddarganfod yr hyn sydd yn hawlfraint i bawb: bywyd prydferth.

Dyna pam dwi’n dysgu yoga.

Rhowch gynnig arni – nos Iau 6.15 -7.45yh yn Snowdownia Mountain Lodge (LL57 3LX). Mae’r dosbarth cyntaf am ddim. Croeso i bawb.

Gwisgwch ddillad cyfforddus os gwelwch yn dda. Mae’r gost yn cynnwys paned a lluniaeth am ddim, a bydd digon o fatiau a phlancedi/clustogau ar gael

About my classes...

Dru Yoga class on Thursday evenings, 6.15 - 7.45 pm at the Dru Centre, Nant Ffrancon, Bethesda, LL57 3LX

Also available for 1-to-1 tuition on yoga, meditation, lifestyle advice and chakra analysis

Contact:

christiane@druworldwide.com

01248 602 900

https://www.facebook.com/druyogabethesda

 

Classes

Class Info Email Phone City / Suburb Postcode State / County Current until
Yoga in Bethesda with teacher trainer Christiane Saar

Thursday 6.15 - 7.45 pm at the Dru Centre. Drop in Class

christiane@druworldwide.com 01248 602 900 Bethesda LL57 3LX 1 January, 2022